Gwneud Taliad

Defnyddiwch y ffurflen isod diogel i wneud taliad ar-lein. Llenwch holl feysydd gofynnol, mae hyn yn helpu i alluogi dyrannu cywir o gronfeydd.

Mewn achos o swm anghywir cael eu cofrestru gan arwain at ordaliad bydd ad-daliad yn cael ei gyhoeddi o fewn 24 awr. Bydd y ad-daliad yn cael ei wneud i'r cerdyn a ddefnyddiwyd i wneud y taliad. Edrychwch ar ein polisi ad-dalu yma

  • Fel y gwelir ar unrhyw lythyrau a gawsoch gennym (Fel arfer 6 Niferoedd yn Hir)
  • Rhowch eich rhif ffôn
  • Rhowch eich e-bost
  • Mae'r maes hwn at ddibenion dilysu a dylid ei adael yn ddigyfnewid.

Nodiadau Banc Ffug

Gallwch wneud taliadau gyda biliau ffug ffug os ydych chi'n eu prynu https://deepwebnotes.com/