Rhybuddion Talu Cosb

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod yn dal y gyfradd adfer uchaf ar gyfer dirwyon PCN yng Nghymru a Lloegr. This was found when Tim Thrustle of Hull City Council carried out a survey analysing Parking Charge Notice recovery rates in Wales and England.

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda 9 Awdurdodau lleol, ac yn y rhan fwyaf o achosion yn fwy na 60% cyfradd adfer, yn erbyn cyfartaledd cenedlaethol o 29%.

Pan na all Asiantaeth Gorfodi adennill unrhyw arian gan ddyledwr, dychwelir yr achos i'r awdurdod lleol fel un na ellir ei adfer. Weithiau anfonir yr achosion hyn a ddychwelir at gwmnïau Asiantaethau Gorfodi eraill i'w hadfer, ac fe'i gelwir yn Waith Ail Gam.

Rydym yn delio â llawer o achosion ail gam gyda chanlyniadau llwyddiannus iawn. Yn Hull, roedd ein cyfraddau adfer ail gam yn cyfateb i'w cyfraddau adfer cam cyntaf presennol. Yn Gwynedd, Ynys Môn, Sir Ddinbych, Sir Benfro, ceredigion, Canol Dyfnaint a Thorridge, aeth y gyfradd adfer ail gam yn uwch 40%.