Adroddiadau Cyn-Ymgyfreitha

Nid oes fawr o bwynt cychwyn achosion yn erbyn unigolion / cwmnïau gydag ychydig neu ddim asedau. I wneud hynny gallai fod yn gostus ac heb effaith. Adroddiad A Cyn-Ymgyfreitha yn eich galluogi i wneud penderfyniad mwy gwybodus a chynyddu gobaith o lwyddiant. Gall adroddiad o'r fath yn cael ei gynnal am ffi sefydlog o £ 95.