Tystebau

“Our business plan was all over the place –; nid oeddem hyd yn oed yn codi tâl ein defnyddwyr! Partner helped us to implement a pay-per-pull system –; anhygoel!"

ALICE GIDDEON –; RHEOLWR BUSNES

“Partner turned our struggling theme marketplace into a megapower the likes of nad oeddent yn bodoli mewn 2009. Now we’re filthy stinkin 'cyfoethog!"

ALAN PRICE –; RHEOLWR GWERTHIANT
  • “Partner were instrumental in laying the foundation for our companie’;s expansion. Mae eu cyngor a gwybodaeth arbenigol gwneud ein cyfnod pontio twf llawer llai bothersome nag y byddai fel arall wedi bod. kudos arbennig yn mynd i Kelly a oedd yn glaf ac yn anhygoel trosglwyddadwy gyda'n staff newydd. "

    - Amy Thompson

    RHAI CWMNI awesome
  • “Partner were instrumental in laying the foundation for our companie’;s expansion. Mae eu cyngor a gwybodaeth arbenigol gwneud ein cyfnod pontio twf llawer llai bothersome nag y byddai fel arall wedi bod. kudos arbennig yn mynd i Kelly a oedd yn glaf ac yn anhygoel trosglwyddadwy gyda'n staff newydd. "

    - Luke Vibert

    RHAI CWMNI awesome

"Partner yw ein sêl i cyswllt ar gyfer cyngor ariannol o unrhyw fath - Maent yn assett i'n busnes"

- Cassandra Wilkinson
RHAI CWMNI awesome