Ffurflen Cyfarwyddyd Dyled

  • Rhowch enw eich busnes
  • Rhowch enw llawn y dyledwr
  • Rhowch y cyfeiriad y dyledwr
  • Os gwelwch yn dda nodwch y swm sy'n ddyledus (please remember to add any lawrful fees clearly stated in your contract)
  • Please enter any details regarding the debt outstanding
  • Gall unrhyw fanylion eraill y teimlwch ein cefnogi adennill y swm sy'n ddyledus