Ffurflen Cyfarwyddyd Dyled

  • Rhowch enw eich busnes
  • Rhowch enw llawn y dyledwr
  • Rhowch y cyfeiriad y dyledwr
  • Os gwelwch yn dda nodwch y swm sy'n ddyledus (cofiwch ychwanegu unrhyw ffioedd cyfreithiol nodi'n glir yn eich contract)
  • Nodwch unrhyw fanylion rydych yn teimlo efallai yn elwa yn y adennill y ddyled
  • Gall unrhyw fanylion eraill y teimlwch ein cefnogi adennill y swm sy'n ddyledus