Polisi Iaith Cymraeg

I’;m writing to thank Proserve for your ready cooperation in developing a Welsh Language Policy and to congratulate you on taking this important step. A Language Policy is a public promise confirming your organisation’;s commitment to bilingualism and I’;m sure it will be well received by your customers and staff in Wales. Bydd y ddogfen hefyd yn eich helpu i ffurfioli a datblygu ymhellach y defnydd o Gymraeg yn eich sefydliad.

The Board does not monitor the implementation of private companies’; Polisïau Iaith Gymraeg ond os hoffech gael unrhyw gymorth i weithredu'r ymrwymiadau a nodwyd yn eich polisi, please feel free to contact a member of the Private Sector &; Tîm Busnes. Bydd un o aelodau ein tîm yn fwy na pharod i'ch cyfeirio at adnoddau busnes perthnasol. Useful additional information on our services to businesses can be accessed on the Board’;s website www.byig-wlb.org.uk

Yr eiddoch yn gywir,

Ifan Evans : Director –; Private Sector &; Tîm Busnes